Vidres Gravats a la Sorra

En el gravat a la sorra, la preparació del disseny és similar al  gravat a l’àcid, però la realització posterior és en general, tret que es tracti d’un disseny artístic, més ràpida i senzilla que el gravat a l’àcid.

En els vidres sorretjats, les tonalitats s’aconsegueixen aprofundint més o menys en el gravat. Aquest treball es realitza amb una màquina de sorretjar de forma automatitzada, encara que per a un gravat artístic o especial, pot fer-se manualment.

Treballs Realitzats

Vidres Pintats

Miralls Desplatejats